2 jaar lang, onvoorwaardelijk maandelijks een loon voor elke inwoner van het dorp

Concreet - Mijn Project

Een klein dorp in de mijnstreek van DR Congo dat leeft in extreme armoede en dit mede door de klimaatsverandering. Met mijn project wil ik het minimumbedrag van € 50.000 inzamelen om alle inwoners, gedurende 2 jaar, elke maand, onvoorwaardelijk een maandloon te bieden. Hierdoor kunnen zij maatregelen treffen zodat ze terug menselijk kunnen leven in hun dorp.

Eight is...

Onvoorwaardelijke maandelijkse geldtransfers aan mensen in extreme armoede gedurende twee jaar.
Eight toonde aan in een pilootproject (dat liep van januari 2017 tot januari 2019) dat het mogelijk is om geld rechtstreeks aan mensen in armoede te geven zonder beroep te doen op grote instellingen of grote budgetten. Eenvoudige gsm's, mobile money en de steun van een kleine, overtuigde groep ondernemers en altruïsten maakten dit mogelijk.  

We streven ernaar om 90% van de middelen die we inzamelen rechtstreeks naar mensen in extreme armoede te sturen. 10% gebruiken we om de cash transfers te leveren. Fondsenwerving kost ook geld en tijd. We streven ernaar slechts 10 cent uit te geven per in te zamelen euro.

Voor €8 per maand geeft u een menswaardig bestaan aan een kind.

 €32 per maand volstaat om één volwassene en twee kinderen uit de armoede te halen. Voor 64€ per maand geeft u een familie met twee volwassenen en vier kinderen voldoende middelen om hun leven drastisch te verbeteren