Tom2Rome powered by Vandersanden Group

"Onze missie en visie Vandersanden heeft de ambitie om toonaangevend te zijn in collectief welzijn, en dit maakt integraal deel uit van onze missie en visie op de maatschappij. Vandersanden denkt niet in jaren, maar wel in generaties. We ondernemen niet alleen voor onszelf, we willen bijdragen aan de oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen. Dit betekent dat we ruimer kijken dan louter economische maatstaven. We streven naar een stabiel en gezond evenwicht tussen winst voor de samenleving rondom ons, voor het milieu, voor onze medewerkers en voor onze aandeelhouders. Dit is wat we bij Vandersanden collectief welzijn noemen. 

Er zijn 10 specifieke werkterreinen waar we geloven dat Vandersanden het verschil kan maken.
Ook hier zoeken we naar een gezonde balans tussen ambitie en realisme. 

Milieu 
1. Grondstoffen: zo weinig mogelijk nieuwe grondstof gebruiken en de baksteen circulair maken. 
2. Energie: stenen bakken en drogen met steeds minder energie en met hernieuwbare energiebronnen.
3. Uitstoot, afvalwater en afvalstoffen: broeikasgassen beperken, opvangen en stockeren. Zero lozing. 

Werk
4. Verhouding met werknemers: constructieve dialoog, heldere verwachtingen, comfortabele omgeving. 
5. Gezondheid en veiligheid: veilige werkomgeving, minder belasting, gezonde voeding en beweging.
6. Opleiding en onderwijs: persoonlijke ontwikkeling, objectieve loopbanen, doelgerichte communicatie. 

Sector
7. Gezondheid en veiligheid van consumenten: voldoen aan de strengste normen voor product en milieu.
8. Productinformatie: up-to-date informatie, adviescentrum en een Vandersanden Academy.
9. Marketing en communicatie: MVO projecten in de sector en communicatie over collectief welzijn. 

Gemeenschap
10. Bijdrage aan het economische systeem: ondersteuning van goede doelen door gemeenschapsbouwers.

In dit laatste werkterrein past het project Tom2Rome.

"Vandersanden zal daarom als partner haar schouders onder dit project steken. Wij zullen dit actief doen door het personeel te mobiliseren en de hele gemeenschap erbij te betrekken. Verder zal Vandersanden het goede doel gekoppeld aan het 'Tom2Rome-project' mee financieel ondersteunen."